За нас в СБАЛДБ “Д-р Лисичкова”

СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД е специализирана болница за активно лечение по детски болести, която стартира дейността от 13.07.2009 г. Основен приоритет на болницата е да осигури високо квалифицирана и достъпна диагностично-лечебна медицинска помощ и грижи за пациентите от 0-18 годишна възраст. В лечебното заведение работят 60 души висш, среден и помощен персонал. Благодарение на високия професионализъм на лекарския екип и специалистите по здравни грижи, комфортните условия и модерно оборудване, СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД е лечебно заведение, където пациентите и техните родители ще намерят сигурност и спокойствие за разрешаването на техните здравословни проблеми. 
 

Учебна дейност

От 2015 г. СБАЛДБ-„д-р Лисичкова” е акредитирана за база за обучение и придобиване на специалност по педиатрия. От същата година са зачислени четирима специализанта,които са част от лекарския екип на болницата.

 
 

Медицинско обслужване

- 24 часово медицинско обслужване от лекари педиатри
- прегледи срещу заплащане от пациента
- прием в болница - болницата работи по договор с НЗОК. Децата постъпват с направление за хоспитализация издадено от личния лекар или специалист от доболничната помощ или след преглед в приемно консултативния кабинет на болницата.
- абонаментни карти

 
 

Лекарски екип и консултанти към СБАЛДБ "Д-р Лисичкова"

МИСИЯ НА БОЛНИЦАТА – осигуряване на достъпна, своевременна и висококвалифицирана медицинска помощ в сферата на детското здравеопазване, с цел подобряване качеството на живот на децата.

 
lekarski-ekip_img
 
 

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ

СБАЛДБ “Д-р Лисичкова”

(052) 555 – 777
 
 
 
 
 

ДЕНОНОЩНО РАБОТНО ВРЕМЕ

В стационара се оказва 24-часова консултативна и лечебно-диагностична помощ от утвърдени лекари специалисти.

Понеделник
до
Неделя

 
 
 
 

Направете запитване