За нас

СБАЛДБ-„д-р Лисичкова“ ЕООД е специализирана болница за активно лечение по детски болести.

Стартира дейността си през месец юни 2009г.Основен приоритет на болницата е да осигури високо квалифицирана  и достъпна диагностично-лечебна медицинска помощ и грижи за пациентите от 0-18 годишна възраст.В лечебното заведение работят над 60 души виш,среден и помощен персонал.Благодарение на високия профисионализъм на лекарския екип и специалистите по здравни грижи,комфортните условия и модерно оборудване, СБАЛДБ-„д-р Лисичкова“ ЕООД е лечебно заведение,където пациентите и техните родители ще намерят сигурност и спокойствие за разрешаването на техните здравословни проблеми.

Болницата заедно с доболничната помощ е разположена на теритирията на 1600м2 разгъната площ в сградата на МК-Младост-ет.1,4,5.В структурата на лечебното заведение са обособени три отделения:

1/Многопрофилно детско отделение с акценти върху детската пулмология,алергология,гастроентерология,диабет и ендокринология.Отделението разполага с 29 на брой легла.

2/Отделение по детска нефрология и хемодиализа с 8 легла,специализирано в диагностиката и лечението на остри и хронични възпалителни и имунни заболявания на ПОС,БКБ,ВАОС,функционални нарушения на ПОС.

Към отделението е разкрит специализиран център за уродинамични изследвания при деца,който дава възможност за прецизна диагностика и избор на подходящ терапевтичен подход при функционалните нарушения на пикочните пътища/деца с рецидивиращи инфекции на пикочните пътища,дневно и нощно напикаване,вродени аномалии на отделителна с-ма.

3/Интензивно отделение с 6 легла.

Всички болнични стаи са със самостоятелен санитарен възел,цифрова телевизия,интернет връзка,централна климатизация,хладилник.Има възможност за поставяне на допълнително легло за придружител на хоспитализираното дете.

В стационара се оказва 24-часова консултативна и лечебно-диагностична помощ от утвърдени лекари и специалисти в областта на основните направления нa детските болести.