Лекарски екип в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“

МИСИЯ НА БОЛНИЦАТА

Осигуряване на достъпна, своевременна и висококвалифицирана медицинска помощ в сферата на детското здравеопазване, с цел подобряване качеството на живот на децата.

Лекарски екип

Д-р Анита Димитрова Петкова


Специалист:
 • * педиатрия
 • * детска пневмология и фтизиатрия

Д-р Дина Стефанова Добрева


Специалист:
 • * педиатрия

Д-р Виолета Желязкова Александрова


Специалист:
 • *педиатрия
 • *клинична токсикология
 • *дипломиран Шуслеров терапевт

Д-р Татяна Иванова Господинова


Специалист:
* педиатрия
* неонатология

Ваня Колева


Специалист:
 • * педиатрия
 • * детска пневмология и фтизиатрия

Д-р Петър Костадинов


специалист:
 • * педиатрия
 • * детска гастроентерология

Д-р Дерия Юзджан Галиб


специализант по педиатрия

Д-р Нели Илиева Димитрова


специализант по педиатрия:

Д-р Якимова


специализант по педиатрия:

Д-р Албена Костадинова Княжева


Специалист:
 • * инфекциозни болести

Д-р Снежана Неделчева Ганева


Специалист:
 • * детска нефрология и хемодиализа

КОНСУЛТАНТИ КЪМ БОЛНИЦАТА