Учебна дейност

От 2015 г. СБАЛДБ-„д-р Лисичкова ” е акредитирана за база за обучение и придобиване на специалност по Детски болести.
От същата година са зачислени четирима специализанта,които са част от лекарския екип на Детското отделение.
През 2015 г. СБАЛДБ-„Д-р Лисичкова”  пое инициатива за организирне на регионална конференция за педиатри и ОПЛ с педиатрична насоченост ,на която да бъдат представени и дискутирани новости в диагностиката и лечението на различни,често срещани в педиатричната практика заболявания,споделят се интересни клинични случаи,обменя се опит между колеги,работещи в различни направления на детските болести. Конференциите се провеждат под наслов “Дискусия за добра педиатрична практика” с участието на изтъкнати лектори,с богат практически опит като специалисти и преподаватели. Тази научна инициатива се превърна в ежегодна традиционна среща и поради възможността,която дава за повишаване квалификацията на лекарите,работещи в сферата на детското здравеопазване.
От 2016 г.  СБАЛДБ-“ Д-р Лисичкова” е организатор на ежегодно отбелязване на Световният Бъбречен Ден в град Варна.
Инициативата се осъществява с подкрепата и съвместното сътрудничество на ББА/Българска Бъбречна Асоциация/. Провежда се пресконференция с журналисти от регионалните медии и научна конференция,на която се изнасят доклади по темата,обявена от ESPN/European Society for Paediatric Nephrology/.
2016 -
2017- “Бъбречни заболявания и затлъстяване”
2018- “Бъбреци и женското здраве”
2019- “Бъбречно здрави за всички навсякъде”
Световен бъбречен ден
 

ОБЯВА

СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД
гр.Варна бул.”Република”, МК”Младост”, ет.5, тяло”Г”, тел/факс:052/555 777

На основание чл.69 ал.2 т.5 от ЗЛЗ и във връзка с разпоредбите на чл.17 ал.2 от НАРЕДБА № 1 на МЗ от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВА

Следните свободни длъжности за лекари специализанти:

-3/три/работни работни места за лекар, специализант по „Педиатрия“
База за обучение – СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД

Кандидатите да подготвят следните документи:

  • Молба за кандидатстване, свободен текст
  • Автобиография
  • Документ за самоличност - копие
  • Диплом за придобита от специализанта професионална квалификация
  • Удостоверение за актуално членство в БЛС

Документи ще се приемат до 15.02.2019 год. в отдел „Счетоводство“

От Ръководството