МЦ ,,Св. Стилиян“
ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ

ОБЩ ЦЕНОРАЗПИС
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГА ЦЕНА/ЛЕВА/
1 Интравенозна инжекция 7.00 лв.
2 Интрамускулна инжекция 5.00 лв.
3 Подкожна инжекция 5.00 лв.
4 Интравенозна инфузия(вливане на с-ма) 500мл 25.00 лв.
5 Интравенозна инфузия(вливане на с-ма) 250мл 20.00 лв.
6 Интравенозна инфузия(вливане на с-ма) 100мл 10.00 лв.
7 Скарификационна проба 2.00 лв.
8 Скарификационна проба + отчитане 3.00 лв.
9 Поставяне на периферна венозна канюла 10.00 лв.
10 Махане на периферна венозна канюла 3.00 лв.
11 Вземане на периферна кръв 2.50 лв.
12 Вземане на венозна кръв на дете до 3 год. 10.00 лв.
13 Вземане на венозна кръв на лице над 3 год. 6.00 лв.
14 Инхалация с физиологичен серум или аква 3.00 лв.
15 Инхалация с един медикамент 5.00 лв.
16 Инхалация с два медикамента 7.00 лв.
17 Отстраняване на кърлеж 20.00 лв.
18 Превръзка – малка 10.00лв.
19 Превръзка – средна 15.00лв.
20 Превръзка – голяма 20.00лв.
21 Сваляне на конци 10.00 лв.
22 Сваляне на дрен 20.00лв.
23 Урофлоуметрия 30.00 лв.
24 Измерване на RR 2.00 лв.
25 Поставяне на  две обици 35.00 лв.
26 Поставяне на една обица 20.00 лв.
27 Дубликат на документ 5.00 лв.

 

Потребителска такса – ЗЗОЛ 2.90 лв.
Потребителска такса – пенсионери по възраст 1.00 лв.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА /лева/
     ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
1 Първичен преглед 35.00 лв.
2 Вторичен преглед 25.00 лв.
3 Трансфонтанелна ехография 40.00 лв.
4 ЛКК – преглед 15.00 лв.
ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ
1 Първичен преглед с ехография 50.00 лв.
2 Вторичен преглед 30.00 лв.
3 Профилактичен преглед 40.00 лв.
ХИРУРГИЯ
1 Първичен преглед 55.00 лв.
2 Вторичен преглед             лв.

 

УШНО – НОСНО – ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
1 Първичен преглед 35.00 лв.
2 Вториен преглед 25.00 лв.
3 Промивка на ухо 15.00 лв.
4 Отоскопия 5.00 лв.
5 Тимпанометрия 15.00 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1 Венозна урография 60.00 лв.
2 Рентгенографии на бял дроб и сърце, гр. стълб, таз, ребра, корем, череп
-в една проекция 25.00 лв.
-в две и повече проекции 40.00 лв.

 

3 Рентгенографии – крайници-кости и стави
-в една проекция 25.00 лв.
-в две и повече проекции 40.00 лв.
4 Зъбна снимка 7.00 лв.
РЕНТГЕНОСКОПИИ
1 Контрастно изследване на хранопровод и стомах 55.00 лв.
2 Ехомамография 35.00 лв.
4 Ехография комплексна коремни органи 35.00 лв.
5 Компютърна аксионна томография-глава, гърди, корем, малък таз, ортопантомография без км

 

150.00 лв.
-допълнителна област 60.00 лв.
-контрастна материя 60.00 лв.
6 Разчитане на КТ 60.00 лв.
ОЗОНОВА – ТЕРАПИЯ
1 1 процедура 120.00 лв
2 Автохемотерапия – пакет 5 процедури 550.00 лв.
3 Автохемотерапия – пакет 5 процедури + вит. Ц / една пр. / 600.00 лв.
4 Автохемотерапия – пакет 10 процедури 1 000.00 лв.
5 Автохемотерапия – пакет 10 процедури + вит. Ц / една пр./ 1 050.00 лв.
6 Чревна или вагинална озон инсуфлация – 1 процедура 40.00 лв.
7 Чревна или вагинална озон инсуфлация – пакет 5 процедури 180.00 лв.
8 Чревна или вагинална озон инсуфлация – пакет 10 процедури 350.00 лв.
9 Чревна или вагинална озон инсуфлация – пакет 20 процедури 600.00 лв.
10 Подкожно и мускулно озониране –              1 процедура 30.00 лв.
11 Подкожно и мускулно озониране – пакет 5 процедури 125.00 лв.
12 Вътреставно озониране  – 1 процедура 60.00 лв.
13 Външно озониране – 1 процедура 40.00 лв. / зона
14 Външно озонирне при инфектирана рана + превръзка 100.00 лв. / зона
КОЛОН – ХИДРОТЕРАПИЯ
1 1 процедура 120.00 лв.
2 Пакет 3 процедури (прилагат се в рамките на един месец) 240.00 лв.
3 Пакет 5 процедури (прилага се в рамките на един месец) 375.00 лв.
4 Пакет 8 процедури 560.00 лв.
5 Пакет 10 процедури 650.00 лв.
6 Вливане на пробиотик 10.00 лв. / пр.
7 Вливане на алое 20.00 лв. / пр.
8 Вливане на ZeoDetox 10.00 лв. / пр.
9 Вливане на солеви разтвор 10.00 лв. / пр.
10 Вливане на екстракт от кафе 15.00 лв. / пр.
11 Вливане на екстракт от лайка 15.00 лв. /пр.
12 Вливане на магнезиев разтвор 10.00 лв. / пр.
13 Вливане на ColiBiogen 20.00 лв. / пр.
1 Инфузия с vit. C – една процедура 80.00 лв.