СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“

СБАЛДБ „Д-Р ЛИСИЧКОВА“

Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести „Д-р Лисичкова“ ЕООД е специализирана болница за активно лечение по детски болести, която стартира дейността от 13.07.2009 г. Основен приоритет на болницата е да осигури високо квалифицирана и достъпна диагностично-лечебна медицинска помощ и грижи за пациентите от 0-18 годишна възраст. В лечебното заведение работят 60 души висш, среден и помощен персонал. Благодарение на високия професионализъм на лекарския екип и специалистите по здравни грижи, комфортните условия и модерно оборудване, СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД е лечебно заведение, където пациентите и техните родители ще намерят сигурност и спокойствие за разрешаването на техните здравословни проблеми.
Болницата заедно с доболничната помощ е разположена на територията на 1600м2 разгъната площ в сградата на Медицински Комплекс „Младост“ – ет. 1, eт. 4, ет. 5. В структурата на лечебното заведение са обособени три отделения:

  1. Многопрофилно детско отделение с акценти върху детската пулмология, алергология, гастроентерология и ендокринология. Отделението разполага с 29 болнични легла.
  2. Отделение по детска нефрология и хемодиализа с 10 легла,специализирано в диагностиката и лечението на остри и хронични възпалителни и имунни заболявания на ПОС /пикочоотделителната с-ма/, БКБ /бъбречно-каменна болест/, ВАОС /вродени аномалии на отделителна с-ма/, функционални нарушения на ПОС.
  3. Интензивно отделение с 6 легла.

Допълнителни звена:

  1. Специализиран център за уродинамични изследвания при деца,който
    дава възможност за прецизна диагностика и избор на подходящ терапевтичен подход на функционалните нарушения на долните пикочните пътища.
  2. Функционален кабинет за бъбречна биопсия
  3. Функционален кабинет за извършване на фиброгастроскопия и колоноскопия при деца;
  4. Рентгенов кабинет

Всички болнични стаи са със самостоятелен санитарен възел, цифрова телевизия, интернет връзка, централна климатизация, хладилник. Има възможност за поставяне на допълнително легло за придружител на хоспитализираното дете.
В стационара се оказва 24-часова консултативна и лечебно-диагностична помощ от утвърдени лекари и специалисти в областта на основните направления на клиничната педиатрия.
От 2015г болницата е акредетирана за база за обучение по педиатрия.